ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 เมษายน 2561 / 09:36:39  
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอํานวยความสะดวกด้านการเข้าเมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอํานวยความสะดวกด้านการเข้าเมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอํานวยความสะดวกด้านการเข้าเมือง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 - 20 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอํานวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ที่ ห้างพรอมเมนาดารีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2561 โดยมีข้าราชการตำรวจ ตม.จว.เชียงใหม่ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ บคด.ตม.5 และเจ้าหน้าที่ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ กว่า 100 นาย เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นิยมมาท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากที่สุดจังหวัดหนึ่ง โดยในช่วงเวลาดังกล่าวคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลําเนา เพื่อร่วมฉลองวันสงกรานต์ และพบปะกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง หรือเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ จํานวนมาก อันอาจจะทําให้กลุ่มมิจฉาชีพก่อเหตุต่างๆ ขึ้น หรืออาจจะมีกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดี เข้ามาฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ก่อเหตุร้ายหรือความ ไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมสรรพกําลังในการป้องกัน ปราบปราม และ กวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ เพื่อป้องกันปราบปรามกลุ่มมิจฉาชีพหรือคนต่างด้าวที่ไม่พึง ประสงค์ อาชญากรรมข้ามชาติ หรือการกระทําอื่นใดที่เป็นภัยต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว หรือความมั่นคงของชาติ รวมทั้งกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรเกิน กว่าระยะเวลาที่กําหนด (OVERSTAY) ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วย

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 117

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738