ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 เมษายน 2561 / 15:38:30  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม 6 มาตรการ พร้อมตั้งจุดตรวจบูรณาการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม 6 มาตรการ พร้อมตั้งจุดตรวจบูรณาการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม 6 มาตรการ พร้อมตั้งจุดตรวจบูรณาการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นย้ำให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย และไม่ควรขับขี่ขณะมึนเมา เพื่อให้เป็นเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวอย่างมีความสุข

นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 โดยกำหนดมาตรการสำคัญ 6 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 2) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม 3) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4) มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 5) มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และ 6) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งที่ประชุมฯ ได้พิจารณาการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืนในช่วง 7 วันป้องกันอันตราย ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561จะเริ่มตั้งแต่ควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ให้เหลือน้อยที่สุด
นอกจากนี้ จะมีการตั้งจุดตรวจบูรณาการทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 47 จุดด้วยกัน และมีจุดบริการประชาชนจากชุมชนต่างๆ จำนวน 113 จุด รวมไปถึงแขวงบริการของแขวงทางหลวง , จุดบริการของกองกำลังทางฝ่ายทหาร รวมไปถึงในส่วนการกำหนดนโยบายทางท้องถิ่นทั้งหมด 211 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้มี 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านถนน รวมไปถึงบริเวณดอยสำคัญต่างๆ เช่น ดอยอ่างขาง ดอยสุเทพ ดอยคำ หรือ ม่อนแจ่ม ทางจังหวัดจะมีการตั้งศูนย์บริการในส่วนของนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการเน้นย้ำจุดตัดทางรถไฟทั้งหมด 11 จุด อีกด้วย
สำหรับ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเป็นพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นหลัก ส่วนใหญ่สาเหตุการเสียชีวิตคือเมาแล้วขับรถ จึงขอให้เน้นย้ำให้ประชาชนในเรื่องการสวมหมวกนิรภัย ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนขณะมึนเมา และควรจะทำประกันภัยยนต์และจักรยานยนต์กฎหมายบังคับ เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวอย่างมีความสุข

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / สุธิมา สร้อยสน
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 109

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738