ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 เมษายน 2561 / 17:49:55  
จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือแต่งกายชุดพื้นเมืองตลอดช่วงเดือนเม.ย. เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือแต่งกายชุดพื้นเมืองตลอดช่วงเดือนเม.ย. เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองตลอดช่วงเดือนเมษายน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ล้านนา และส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมในช่วงปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

นางสิริยา บุญญสิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่าทุกชีวาปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2561 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เสนอแนวทางในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 เพื่อให้มีพื้นที่จัดกิจกรรมสงกรานต์อย่างถูกต้อง ตามประเพณีนิยม มีการแต่งกายสวยงามอย่างไทย ตลอดจน เป็นสถานที่ปลอดอบายมุข เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ สารเสพติดมึนเมา ที่อาจส่งผลกระทบต่อศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของประเทศชาติ
ทั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือไม่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง เล่นกันอย่างสุภาพ ไม่โป๊ เพื่อความปลอดภัย และไม่ฉวยโอกาสลวนลามผู้อื่นโดยการปะแป้งที่ใช้แป้งผสมสี หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะส่อไปทางการกระทำอนาจาร โดยสิ่งที่ควรปฏิบัติในเทศกาลสงกรานต์มี ดังนี้ 1) ทำความสะอาดบ้านเรือน วัด และชุมชนด้วยจิตอาสา 2) ขนทรายเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ 3) สระเกล้าดำหัวผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ 4) พูดภาษาพื้นเมือง ปันน้ำใจให้แก่กันและแต่งกายให้มิดชิดในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ 5) เล่นน้ำอย่างสุภาพ โดยคำนึงถึงความประหยัดปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 6) แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองตลอดช่วงเดือนเมษายน 2561 และส่งความปรารถนาดีและอวยพรให้กัน เป็นต้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจน เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องให้คงอยู่คู่ชาวเชียงใหม่สืบไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / สุธิมา สร้อยสน
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738