ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 เมษายน 2561 / 07:13:05  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 พร้อมกันทั่วประเทศแล้ว โดยเตรียมพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดบริเวณจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ หวังลดจำนวนผู้เสียชีวิตและการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ผ่านระบบ Video Conference โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบาย และการชี้แจงของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางด้านสถานการณ์ข่าว และมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การเตรียมความพร้อมบริเวณจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ และเขตพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการอำนวยการความสะดวกการจราจร การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
ทั้งนี้ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน จึงได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และสานพลัง “ประชารัฐ” มุ่งแก้ไข และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่อย่างเข้มข้นและจริงจัง พร้อมส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดช่วงที่จะควบคุมอย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 โดยมุ่งเน้นคุมเข้มมาตรการ 6 ด้าน 1 มาตรการพิเศษช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน, มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย, มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ, มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการดูแลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว, มาตรการความปลอดภัยทางน้ำและมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ จะมีการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยตั้งเป้าลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้ถูกดำเนินคดีดื่มสุราแล้วขับขี่ และผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ขณะเดียวกัน จะกำหนดพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย ทั้งบริเวณจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ และพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ของจังหวัด ภายใต้ชื่อ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ จะบังคับใช้กฎหมายทุกรูปแบบอย่างเคร่งครัด โดยจะมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวอย่างในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน พร้อมทั้งยังนำผู้ที่ถูกควบคุมความประพฤติมาบำเพ็ญประโยชน์ตามจุดตรวจต่างๆของแต่ละอำเภอ และโรงพยาบาล เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการกระทำที่เขาเคยได้กระทำว่าผลเป็นอย่างไร และรู้ว่าไม่ดีต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อลดจำนวนการบาดเจ็บและการเสียชีวิต ตลอดจน ให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย และมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อีกด้วย

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 151

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738