ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 เมษายน 2561 / 15:07:24  
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำให้ทุกอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการห้ามขายให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำให้ทุกอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการห้ามขายให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำให้ทุกอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ในช่วง 7 วันอันตราย (11 - 17 เม.ย. 2561) โดยได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอและทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์อย่างเคร่งครัด หากผู้ใดกระทำผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีละเว้น เพื่อลดอุบัติเหตุ พร้อมกับใช้การทำงานเชื่อมโยงกับชุมชน อาสาสมัคร ในการจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนสายรองและถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตลอดจน ให้อาสาสมัครตามชุมชน ลงพื้นที่สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนในรูปแบบเคาะประตูบ้าน ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกแห่ง ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มงวดจุดตรวจบูรณาการกวดขันในพื้นที่รับผิดชอบ และกำชับอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูง ออกตรวจจุดจำหน่ายสุราอย่างเข้มข้น เมาแล้วขับต้องโทษทางกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งในแต่ละอำเภอจะตรวจตามมาตรการที่กำหนดไว้ ทั้งมาตรการ 10 รสขม , นโยบาย 777 ยกกำลังสาม , มาตรการ รยฝง 3 ข 4 ม เช่น ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด , การไม่สวมหมวกนิรภัย , ขับรถย้อนศร , ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร , ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย , ไม่มีใบขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ให้ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเด็ดขาด ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศแนวทางในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน 2561 โดยกำหนดโซนพื้นที่ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ หรือ ลานกิจกรรมบริเวณด้านหน้าของห้างสรรพสินค้า โรงแรม และสถานที่อื่นๆ ที่จัดกิจกรรมเป็นพื้นที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำการตรวจเตือน ตรวจจับกุม การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการห้ามขายให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับตำรวจ ฝ่ายปกครอง ออกตรวจเตือน/ประชาสัมพันธ์ สถานประกอบการ ร้านค้า และประชาชนทั่วไป เพื่อป้องปรามไม่ให้มีการกระทำผิด

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 99

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738