ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 เมษายน 2561 / 21:12:59  
จ.เชียงใหม่ กำชับทุกอำเภอเพิ่มความเข้มข้นการจัดตั้งด่านชุมชน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เมาแล้วขับ
จ.เชียงใหม่ กำชับทุกอำเภอเพิ่มความเข้มข้นการจัดตั้งด่านชุมชน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เมาแล้วขับ
จ.เชียงใหม่ กำชับทุกอำเภอเพิ่มความเข้มข้นการจัดตั้งด่านชุมชน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เมาแล้วขับ โดยเข้มงวดกับจักรยานยนต์เป็นพิเศษ หลังเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยได้เน้นย้ำให้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเน้นพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ การบรรทุกท้ายกระบะในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย การไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งยังกำชับให้ขนส่งจังหวัดและบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถก่อนออกจากสถานีขนส่ง ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอเพิ่มความเข้มข้นในการจัดตั้งด่านชุมชน โดยเน้นการเฝ้าระวัง ตักเตือน กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว การขับขี่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย โดยเข้มงวดกับจักรยานยนต์เป็นพิเศษ รวมทั้งให้ดำเนินการเชิงรุกโดยให้ท้องถิ่นร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครต่างๆ เข้าไปแนะนำหัวหน้าครอบครัวให้สอดส่องสมาชิกในครอบครัวให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกติกาของชุมชนอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการกวดขันการลักลอบจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง ตลอดจน พื้นที่ที่กำกับดูแลใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆของรัฐ ขณะเดียวกัน ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในพื้นที่ทุกช่องทาง อาทิ วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เกี่ยวกับสิทธิความคุ้มครอง และข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว ตรวจพบว่าผู้ขับขี่ทำประกันมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการดื่มสุราระหว่างขับรถ รวมถึงเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 118

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738