ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 เมษายน 2561 / 22:10:51  
จ.เชียงใหม่ กำชับให้ทุกอำเภอกำกับดูแลสถานบริการ และเข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี
จ.เชียงใหม่ กำชับให้ทุกอำเภอกำกับดูแลสถานบริการ และเข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี
จ.เชียงใหม่ กำชับให้ทุกอำเภอกำกับดูแลสถานบริการ และเข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเกิดอุบัติเหตุให้สืบสวนถึงแหล่งที่มาของการจำหน่าย และดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ใน ช่วง 7 วัน อันตราย ( 11 – 17 เมษายน 2561) โดยสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2561 โดยอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ อำเภอสันป่าตอง สาเหตุหลัก คือ การเมาสุรา ส่วนประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ลักษณะสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางตรง โดยส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนถนนในหมู่บ้าน ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยนำข้อมูลในพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อปรับแผนการจัดตั้งจุดตรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ช่วงเวลา โดยเน้นการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ อาทิ การดื่มสุราแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น พร้อมกำชับให้ทุกอำเภอกำกับดูแลสถานบริการ และเข้มงวดกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้สืบสวนถึงแหล่งที่มาของการจำหน่าย และดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด พร้อมทั้งรายงานผลให้จังหวัดทราบ นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนสถิติการเสียชีวิต บาดเจ็บ สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงแนวทางมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐดำเนินการ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย รวมทั้งใช้กลไกทางสังคมในชุมชน หมู่บ้าน และครอบครัว ในการแนะนำ ตักเตือน และเฝ้าระวัง เพื่อให้ประชาชนมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น ตลอดจน ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ขนส่ง ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ต้องเป็นศูนย์ หากตรวจพบต้องเปลี่ยนพนักงานขับรถทันที

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 125

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738