ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 เมษายน 2561 / 22:20:52  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง" โดยมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในแบบล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง" โดยมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในแบบล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง" ระหว่างวันที่ 12 – 16 เม.ย.นี้ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในแบบล้านนา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. บริเวณวัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับ งานสืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง เป็นกิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนา ที่ฟื้นคุณค่าสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 โดยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ที่ต้องการสร้างคุณค่าและความโดดเด่น ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ , งานหัตถกรรมพื้นบ้าน , ประเพณีวัฒนธรรม และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีงามและเป็นที่ชื่นชมแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “วิถีชีวิตกาดหมั้วคนเมือง” , การสาธิตทำอาหารพื้นเมือง , สาธิตการตัดช่อตุง , สาธิตการจัดแต่งดาครัวดำหัวแบบล้านนา , สาธิตการเล่นพื้นบ้านภาคเหนือ นอกจากนี้ ยังมีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ การแสดงขับซอพื้นบ้าน , การส่งน้ำพระ , การปักช่อตุง , ก่อเจดีย์ทราย , การจัดแต่งดาครัวดำหัวแบบล้านนา รวมทั้งได้จัดจุดบริการลอดซุ้มน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลที่โยงมาจากน้ำสรงพระเจดีย์ โลกโมฬี ซึ่งจะมีการแจกของที่ระลึกให้กับคนที่นุ่งหย้องคนเมืองและแต่งไทยมาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งงานอีกด้วย

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738