ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2561 / 22:55:29  
จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนรับมือพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 16 - 18 เม.ย. นี้ พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรองรับและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา
จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนรับมือพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 16 - 18 เม.ย. นี้ พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรองรับและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา
จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนรับมือพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 16 - 18 เม.ย. นี้ พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรองรับและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้ง สายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ใน ช่วง 7 วัน อันตราย ( 11 – 17 เมษายน 2561) โดยสาเหตุหลักยังคงเป็นการเมาสุรา ส่วนประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ลักษณะสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางตรง และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนถนนในหมู่บ้าน
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้อำเภอทุกอำเภอ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในพื้นที่เน้นการดำเนินการของด่านชุมชนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนของคนในชุมชนพื้นที่ นอกจากนี้ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน สถิติการเสียชีวิต บาดเจ็บ สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงมาตรการต่างๆที่ภาครัฐดำเนินการ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย ตลอดจน การใช้กลไกทางสังคมในชุมชน หมู่บ้าน และครอบครัว ในการแนะนำ ตักเตือน และเฝ้าระวัง ขณะเดียวกัน ขอให้ให้ผู้ขับขี่เตรียมพร้อมสภาพร่างกาย และยานพาหนะ รวมทั้งตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางจราจร เพื่อวางแผนเดินทางอย่างเหมาะสม รวมถึงแจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนที่มีการจัดงานประเพณีต่างๆ ให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเนื่องจากในช่วงของวันที่ 16 - 18 เม.ย.นี้ บริเวณภาคเหนือ จะเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรง จึงขอเตือนให้ประชาชนขับขี่กันอย่างระมัดระวัง หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถโทรสายด่วน 1669 และขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้โทรแจ้งเหตุเท็จ รวมทั้งให้ผู้ขับขี่อำนวยความสะดวกให้แก่รถพยาบาลและรถฉุกเฉิน เพื่อเข้าถึงจุดเกิดเหตุและนำส่งผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางกลับของประชาชน โดยพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานปรับย้ายจุดตรวจ จุดบริการบนถนนสายหลักและสายรอง การเปิดช่องทางพิเศษให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการเดินทางของประชาชน อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของประชาชน โดยจัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอ การตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสาร และ เข้มงวดในการตรวจพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ไม่ให้มีแอลกอฮอล์และสารเสพติด

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 140

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738