ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 เมษายน 2561 / 13:45:25  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีสรงน้ำดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ ประจำปี 2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีสรงน้ำดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ ประจำปี 2561
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสรงน้ำดำหัวพระเถระผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 08.00 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีสระเกล้าดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบทอดประเพณีที่ดีงามเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง
โดยได้เดินทางเข้ากราบนมัสการรดน้ำขอพร และดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเชตวัน , นมัสการพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สรงน้ำาเสาอินทขิล (วัดเจดีย์หลวงฯ) , พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร , สักการะอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี อําเภอแม่ริม , นมัสการพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลําพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) วัดป่าดาราภิรมย์ ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม , พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง , สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นมัสการพระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 วัดศรีโสดา พระอารามหลวง , สักการะและสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางไป คณะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปนมัสการ พระเทพมงคลโมลี รองเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ฝ่ายธรรมยุต) วัดล้านนาญาณสังวราราม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สักการะและสรงน้ำพระธาตุศรีจอมทอง นมัสการพระพรหมมงคล ว. (หลวงปู่ทอง) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
และในวันพรุ่งนี้ (17 เม.ย.61) ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ สืบสายสกุลเจ้าเจ็ดตน จัดขึ้นที่วิหารวัดสวนดอกพระอารามหลวง และเวลา 16.30 น. จะมีขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ เพื่อประกอบพิธีถวายกู่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติสืบไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738