ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 เมษายน 2561 / 13:00:37  
ร.ร.ยุพราชฯ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวอดีตครูอาจารย์ ผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรปี๋ใหม่เมือง
ร.ร.ยุพราชฯ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวอดีตครูอาจารย์ ผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรปี๋ใหม่เมือง
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกันจัดพิธีสระเกล้าดำหัวอดีตครูอาจารย์ ผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดงาน “วันกตัญญู ประจำปี2561” โดยมี นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นตัวแทนกล่าวขอสุมาคารวะ ครูอาจารย์ และอดีตครูที่เกษียณอายุราชการ และประธานองค์กรภาคีเครือข่ายโรงเรียนทุกฝ่าย เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคาลากร ตัวแทนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเป็นการแสดงความเคารพ กตัญญูต่อครูอาวุโส และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกอบด้วย พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , ตึกยุพราช , พระทศพลมหาญาณมุนีและพระยุพราชในอาคารธรรมสถาน ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 106

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738