ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 เมษายน 2561 / 13:44:34  
จ.เชียงใหม่ เร่งถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์ โดยจะรณรงค์สร้างความตระหนักการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
จ.เชียงใหม่ เร่งถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์ โดยจะรณรงค์สร้างความตระหนักการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยผู้ที่กระทำความผิดจากการเมาแล้วขับ จะถูกส่งตัวให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วัน อันตราย ( 11 – 17 เมษายน 2561) ในระหว่างเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งสถิติสะสมเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด จำนวน 133 ครั้ง เสียชีวิต 11 ราย สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจากการเมาสุรา 77 ครั้ง ส่วนประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ 120 ครั้ง ลักษณะสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางตรง 89 ครั้ง และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนถนนกรมทางหลวง รองลงมาเป็นถนนในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ให้ความสำคัญในประเด็นที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อกำหนดแผนงาน แนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยหวังให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และได้ย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลสถานบริการ และเข้มงวดกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้สืบสวนถึงแหล่งที่มาของการจำหน่ายและดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
ขณะที่ ทางจังหวัดเชียงใหม่ ประสานหน่วยงานด้านยุติธรรม ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดโดยใช้มาตรการสูงสูด ซึ่งจากผลการจับกุมดำเนินคดีผ่านมา 7 วัน พบการกระทำความผิดจากการเมาแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดจำนวนมาก โดยศาลได้พิจารณากักขังผู้กระทำความผิด และได้ส่งมอบผู้กระทำผิดไปยังเรือนจำฝางจังหวัดเชียงใหม่ และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่แล้ว ส่วนผู้ที่ถูกตัดสินให้ถูกคุมประพฤติ จะส่งตัวให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ตามด่านชุมชน จุดตรวจ จุดสกัด และโรงพยาบาลต่าง ๆ ใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 113

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738