ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 เมษายน 2561 / 11:27:05  
ภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทำให้การลักลอบปลูกฝิ่นลดลงเกือบ 95%
ภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทำให้การลักลอบปลูกฝิ่นลดลงเกือบ 95%
ผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่อำเภออมก๋อยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยบูรณาการการทำงานของภาครัฐทุกภาคส่วน ทำให้การลักลอบปลูกฝิ่นลดลงจากปีที่ผ่านมาเกือบ 95%

พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย (ศมพ.อมก๋อย) ตั้งแต่ปี 2560 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะทำงานและแผนงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้การปฏิบัติงานด้านการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ ประจำปี2560/61 ในระดับประเทศ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกฝิ่น จำนวน 157.27 ไร่ ลดลงจากปี 2559/60 คิดเป็นร้อยละ 87.14 โดยที่อำเภออมก๋อย พบการลักลอบปลูกฝิ่นจำนวน 82 แปลง 53.73 ไร่ ลดลงจากปี 2559/60 จำนวน 854.30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.08
แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย กล่าวเพิ่มว่า ในห้วงที่ผ่านมายังคงพบพื้นที่ปลูกฝิ่น ผู้เสพ และผู้ติดฝิ่น อีกทั้งมีการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝิ่นและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักเกิดจากสภาพปัจจัยพื้นฐานของการจัดการปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง จึงยังคงมีการลักลอบปลูกฝิ่นเพื่อเป็นการหาเลี้ยงชีพ เนื่องจากความยากจนของประชาชน ตลอดจน การใช้ฝิ่นเป็นยาทดแทนการรักษาโรคเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุข และยังคงมีกลุ่มผู้ค้ารายสำคัญ และนายทุน ที่มีการจ้างแรงงานและกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เพื่อแลกกับยาเสพติดและเงินจำนวนไม่มากเป็นค่าแรงตอบแทน
ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ได้กำหนดแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2564 เพื่อลดพื้นที่ปลูกฝิ่นและมีการควบคุมพื้นที่จำนวนมากกว่า 70 หมู่บ้าน และใช้มาตรการทางกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบำบัด รักษา ติดตาม ฟื้นฟูอย่างครบวงจร ที่สำคัญคือการป้องกันปัญหาฝิ่นและยาเสพติดต่อกลุ่มเยาวชนและการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพและรายได้อย่างเพียงพอ

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738