ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 เมษายน 2561 / 19:34:44  
จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานมหกรรมรวมพลังเครือข่ายแรงงาโดยหลายหน่วยงานร่วมกันลงนามความร่วมมือ
จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานมหกรรมรวมพลังเครือข่ายแรงงาโดยหลายหน่วยงานร่วมกันลงนามความร่วมมือ
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานมหกรรมรวมพลังเครือข่ายแรงงาน โดยหลายหน่วยงานร่วมกันลงนามความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำไปสู่การสร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการ “งานมหกรรมรวมพลังเครือข่ายแรงงานสร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปกครองจังหวัด สำนักงานจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเครือข่ายแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานรวม 9 องค์กร ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีอาสาสมัครเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2561 ที่ ห้องแกรนฮอล์ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจรีสอร์ท ภายในสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงนามฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานร่วมกันของอาสาสมัครของทุกหน่วยงาน ดังนี้ 1.) บูรณาการด้านแรงงาน 2.) บูรณาการด้านการอำนวยความเป็นธรรม 3.) บูรณาการด้านการเกษตร 4.) บูรณาการด้านสาธารณสุข 5.) บูรณาการด้านการพัฒนาชุมชน 6.) บูรณาการด้านการพัฒนาสังคม 7.) บูรณาการด้านอื่นๆ ตามวาระของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีเจตจำนงร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเขียงใหม่ ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นการนำไปสู่ความสันติสุข ความปรองดอง สมานฉันท์และความมั่นคงของชาติ ด้วยการนำศาสตร์พระราชามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และเป็นแนวทางในการทำดีเพื่อพ่อ เพื่อสืบสานและเดินตามรอยเท้าของพ่อต่อไป
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลังแรงงานสร้างชาติ ด้วยศาสตร์พระราชา” และในวันพรุ่งนี้ (21 เม.ย.61) จะเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแรงงาน จำนวน 204 คน 204 ตำบล โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหัวข้อ หลักการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและกระบวนการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานต้นแบบ การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และปัญหาด้านแรงงานอื่นๆ

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 95

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738