ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 เมษายน 2561 / 19:45:28  
พิธีดำหัวอธิการบดี 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
พิธีดำหัวอธิการบดี 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี 12 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจาก 12 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรปี๋ใหม่เมือง และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนาที่สืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 112

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738