ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 เมษายน 2561 / 15:42:31  
เร่งเดินหน้าก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง เผยมีความก้าวหน้าไปแล้วเกือบ 50%
เร่งเดินหน้าก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง เผยมีความก้าวหน้าไปแล้วเกือบ 50%
ความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง โดยจะเร่งเดินเครื่องขุดเจาะหลังพักหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ เผยมีความก้าวหน้าทั้ง 2 โครงการไปแล้วเกือบ 50%

นายเชษฐพันธุ์ โล่ห์คำ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานเจาะอุโมงค์ด้วยวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) ความยาวทั้งหมด 12,500 เมตร ในขณะนี้ความก้าวหน้าของการขุดเจาะอุโมงค์ทั้งหมดสามารถดำเนินการไปได้แล้วประมาณ 716.500 เมตร คิดเป็นร้อยละ 5.732 ส่วนงานเจาะอุโมงค์ด้วยวิธี D&B ความยาว 17.896 เมตร และงานเจาะอุโมงค์ด้วยเครื่องเจาะ Tunnel Boring Machine ความยาว 10,454.787 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด 10,472.683 เมตร ในขณะนี้ความก้าวหน้าของการขุดเจาะอุโมงค์ทั้งหมด สามารถดำเนินการไปได้แล้วประมาณ 4,883.219 เมตร คิดเป็น ร้อยละ 46.628
สำหรับ ในส่วนของงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำสัญญาที่ 2 ของบริษัทยูนิคฯ นั้น สามารถดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์ได้วันละประมาณ 17 เมตร โดยอุปสรรคที่ผ่านมาติดปัญหาชั้นหินไม่ค่อยดีและหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินงานไปแล้วประมาณ 4.9 กิโลเมตร จากความยาวของอุโมงค์ที่ต้องขุดเจาะทั้งหมด 10.4 กิโลเมตร หรือประมาณ 50% ของงานทั้งหมด

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 124

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738