ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 เมษายน 2561 / 16:37:52  
ม. ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวสาขาวิชาการจัดงานธุรกิจการบิน ตอบสนองการเติบโตของธุุรกิจการบิน
ม. ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวสาขาวิชาการจัดงานธุรกิจการบิน ตอบสนองการเติบโตของธุุรกิจการบิน
ม. ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวสาขาวิชาการจัดงานธุรกิจการบิน ตอบสนองการเติบโตของธุุรกิจการบิน เริ่มเปิดสอนรุ่นแรก ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม อาคาร 90 ปี ราชภัฎฌชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญจากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือที่มีศักยภาพทั้งด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจ ในอนาคตความต้องการบุคคลากรในตลาดแรงงานธุรกิจการบินจะมีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ ธุรกิจการบินเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมและพัฒนาในระยะยาว จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบิน โดยจะเริ่มเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ “เชียงใหม่กับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน ของภาคเหนือ” โดยนาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ การบรรยายภาพรวมของแผนพัฒนาภาคเหนือและนโยบายการเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการบินตลอดจนการตอบรับนโยบายของภาคเอกชนโดย ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ อนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) การบรรยายให้ข้อมูลจุดเด่นของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) บทบาทของสถาบันการศึกษากับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน โดย ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการบรรยายให้ข้อมูลแนวทางการทำงานในอุตสาหกรรมการบิน โดยนายพิสิฐ หงษาครประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง www.inter.cmru.ac.th หรือ www.facebook.com/Internationnal.College.CMRU สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 053 - 885 – 983

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 124

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738