ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 เมษายน 2561 / 15:28:56  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. ที่ บริเวณสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 พร้อมทั้ง ถวายเครื่องราชสักการะ (พวงมาลา) ถวายพวงมาลัยข้อพระกรคล้องที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และอ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายเครื่องราชสักการะตามลำดับ โดยจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานเทิดทูนพระวีรกรรม และบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายนของทุกปี ณ บริเวณสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ เพื่อสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคง แก่ประเทศไทยมาในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็น และเกียรติคุณภูมิของราชอาณาจักรไทยมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งนี้ ประชาชนเมืองงายและชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2508 ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นเส้นทางที่พระองค์กรีฑาทัพ และพักแรมก่อนเข้าทำศึกกับพระเจ้าอังวะ เมื่อปีมะเส็ง พุทธศักราช 2148 สมเด็จพระนเรศวรทรงประชวรเป็นฝีละลอกขึ้นที่พระพักตร์กลายเป็นพิษ และเสด็จสวรรคตที่เมืองหาง เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันที่ 25 เมษายน ขณะพระชนมายุได้ 50 พรรษา รวมเวลาอยู่ในราชสมบัติได้ 15 ปี

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 79

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738