ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 เมษายน 2561 / 02:07:39  
รองผู้ว่าราการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่และ WIPO และคณะ ลงพื้นที่ดูงานสินค้าศิลาดล IG ชื่อดังของเชียงใหม่
รองผู้ว่าราการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่และ WIPO และคณะ ลงพื้นที่ดูงานสินค้าศิลาดล IG ชื่อดังของเชียงใหม่
รองผู้ว่าราการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่และ WIPO และคณะ ลงพื้นที่ดูงานสินค้าศิลาดล IG ชื่อดังของเชียงใหม่ หวังต่อยอดให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกต่อไป

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายฟรานซิส เกอร์รี่ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และคณะ ได้เดินทางเยี่ยมชมแหล่งกำเนิดของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้า ได้แก่ ถ้วย ชาม แก้ว เครื่องเคลือบต่างๆ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หลายชนิด โดยได้มีการร่วมมือกันของหลายหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
สำหรับ เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ และโด่งดังไปไกลในระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายฐานตลาดสู่สากลได้มากขึ้น เนื่องจากสินค้าที่ได้รับตรา GI จะสามารถเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากในตลาดต่างประเทศได้ต่อไป

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 98

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738