ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 เมษายน 2561 / 12:33:52  
พาณิชย์จัดงาน "ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2018" หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
พาณิชย์จัดงาน "ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2018" หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
กระทรวงพาณิชย์ เปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2018 ระดับภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ กว่า ๓๕๐ บูธ จากผู้ค้าผู้ประกอบการจากภูมิภาคต่างๆ ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2561 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น. นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2018 ระดับภูมิภาค” กรมการค้าภายใน ได้ดําเนินงานโครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) โดยกําหนดจัดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2018" ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2561 เปิดตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจการค้าให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ผู้ค้าและผู้ประกอบการในตลาดต้องชมมีโอกาสในการขยายช่องทางการค้าให้เป็นที่รู้จัก และช่วยเพิ่มพื้นที่ สําหรับจําหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ตามโครงการตลาดประชารัฐ ตลอดจนเป็นการ ประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธงฟ้าและตลาดประชารัฐต้องชมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เขตภาคเหนือ ส่วนกลาง และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมกว่าจํานวน 350 คูหา
นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้า ภายใน ได้ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้มแข็ง จากเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ด้วยการเชื่อมโยงผลผลิตไปสู่ตลาด ให้เกษตรกรผู้ค้ามีที่ขายผลผลิต ซึ่งตระหนักดีว่า “ตลาดประชารัฐต้องชม” เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างชุมชน ให้เข้มแข็ง เป็นแหล่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างงานให้กับคนในชุมชน ซึ่งนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง พาณิชย์สนับสนุนตลาดโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทําให้ตลาดต้องชม เป็นที่ที่ไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่น หรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่น ต่างต้องแวะชม แวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับรักษาขนบธรรมเนียม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชุมชน
การจัดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2018” ระดับภูมิภาค กําหนดจัดขึ้น 3 ครั้ง ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และขอนแก่น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2561 เป็นการนําผู้ค้าในตลาดประชารัฐต้องชมจากภูมิภาคต่างๆ และผู้ค้าในท้องถิ่นมาจําหน่ายให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้รับทราบว่าเรามีตลาดประชารัฐต้องชมอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีสินค้าดี มีคุณภาพ รสชาติอร่อย จําหน่ายในราคาเป็นธรรม และมีอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามให้ได้ชื่นชมและร่วมกันรักษาให้สืบทอดต่อไป และยังมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรม Workshop ตลอดการจัดงาน
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง มาเลือกชม เลือกชิม และอุดหนุนสินค้าภายในงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2018” เพื่อช่วยกันอุดหนุน สินค้าของชุมชน เป็นการช่วยกันกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนในชุมชน ก่อให้เกิดความยั่งยืนของ เศรษฐกิจท้องถิ่นต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 160

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738