ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 เมษายน 2561 / 17:31:12  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัล "ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา"
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัล "ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา"
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัล "ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา" เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมด้านการแสดงและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานใน พิธีมอบรางวัล “ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา” ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมในพิธี ที่ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัล “ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา” ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมด้านการแสดงและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1.) นายสักเสริญ รัตนชัย สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2.) นายนันท์ นันท์ชัยศักดิ์ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3.) นางสุจิตรา คำขัติย์ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 4) .นายประสิทธิ์ วงค์สายา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 5.) นางอบเชย ศรีสุข สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738