ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 เมษายน 2561 / 18:05:35  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับหน่วยงานนำร่อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับหน่วยงานนำร่อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับหน่วยงานนำร่อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตามโครงการอัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานนำร่องอีก 12 หน่วยงาน เนื่องด้วย สำนักงานกิจการและโครงการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับสนองพระราชดำริในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งพระองค์ทรงเห็นความสำคัญของปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย พระองค์ทรงให้การสนับสนุนโครงการ Say no : Unite to end violence against Women ซึ่งเป็นโครงการที่สหประชาชาติ รณรงค์ให้ประชาคมโลกตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง และพระองค์ทรงใส่พระทัยในปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว จนนำไปสู่การบัญญัติกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานแห่งวัฒนธรรมล้านนาที่งดงาม และเป็นจังหวัดที่มีสภาพครอบครัวที่อบอุ่นสืบเนื่องต่อมายาวนาน แต่ในสภาพปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะสภาพสังคม เศรษฐกิจ หรือแม้แต่การย้ายถิ่นฐานของบุคคลต่างถิ่น อาจนำไปสู่ปัญหาการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและอาจนำไปสู่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านป้องกัน คุ้มครอง และแก้ไข ตามโครงการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโครงการ Stop Violence against Women and Child

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738