ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 เมษายน 2561 / 21:41:01  
ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานการประชุมตามระเบียบวาระ อาทิ สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด , สถานการณ์การสำรวจและตัดทำลายฝิ่น , สรุปผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด , ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำปี 2561 และ ผลลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนเมษายน 2561 โดยได้ติดตามแผนงานตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการบำบัดรักษา ด้านการปราบปราม ด้านการบริหารจัดการ
สำหรับ ผลการจับกุมยาเสพติด ประจำเดือน เมษายน 2561 (1-24 เมษายน 2561) ผลการจับกุมยาเสพติดรวม 600 คดี รวมทั้งสิ้น 638 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 1,503,995 เม็ด เฮโรอีน 148.18 กรัม ฝิ่นดิบ 34,128 กรัม มูลฝิ่น 33.00 กรัม กัญชาสด 828.22 กรัม กัญชาแห้ง 673.88 กรัม สารระเหย 4.00 กรัม ยาไอซ์ 1,719.54 กรัม
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังฯ เฉพาะที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ระดับชั้นมัธยม อาชีวะ และย้ำเตือนเรื่องแนวโน้มสถานการณ์และการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยการแจ้งเตือนการท่าอากาศยาน และช่องทางเข้าออก จุดผ่านแดนถาวร กรณีลักลอบลำเลียง ยาเสพติดโดยการห่อหุ้มด้วยกระดาษคาร์บอน เพิ่มการเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงไอซ์เพื่อส่งต่อประเทศที่ 3 และเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่ซุกซ่อนในพัสดุภัณฑ์ ซึ่งการจับกุมผู้ค้ารายใหญ่ของฝิ่นและไอซ์ ในปีนี้ระบาดเป็นจำนวนมาก และเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดเชียงใหม่จึงเร่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นๆ รับทราบ เพื่อช่วยกันดูแลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับ

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 109

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738