ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 เมษายน 2561 / 15:48:45  
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯ เชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ FM. 93.25 MHz
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯ เชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ FM. 93.25 MHz
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯ เชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ FM. 93.25 MHz โดยเน้นย้ำมาตรการหลังพ้นช่วงห้ามเผาเด็ดขาด และให้ติดตามสถานการณ์ติดตามปัญหาหมอกไฟป่าอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ 93.25 MHz. เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และรัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานคาดหมายลักษณะอากาศรายสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 โดยระบุว่าให้ระมัดระวังเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากคลื่นกระแสลมจากประเทศพม่าเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงทะเลจีน แผ่เข้าปกคลุมประเทศไทยไทยตอนบน รวมถึงทะเลจีนใต้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ร้อยละ 70 ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรง อุณหภูมิอยู่ที่ 23 - 34 องศาเซลเซียส และทางกระทรวงสาธารณะสุขประกาศ มีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากฟ้าฝ่า ให้ระมัดระวัง ไม่ควรอยู่ใต้ต้นไม้ในขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง ไม่ควรอยู่ในที่ร่มแจ้ง และหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่ ป้องกันเสียหายทรัพย์สินจากต้นไม้ล้มทับ
นอกจากนี้ ปัญหาหมอกควันไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำมาตรการหลังช่วงกำหนดห้ามเผา และมีการติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกไฟป่าอย่างใกล้ชิด แม้จะพ้นช่วงห้ามเผาตั้งแต่ 20 เมษายนที่ผ่านมา ทางเชียงใหม่ยังรับมืออยู่ และเตรียมการที่จะดำเนินการให้เกิดความยั่งยืน ส่วนข้อมูลด้านจุดความร้อน ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สามารถควบคุม และลดจุดความร้อนได้ถึง 64% และนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน อาทิ การ ทำแนวกันไฟ ปลูกป่าในใจคนเน้นมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ การสร้างชุมชนปลอดเผาในพื้นที่ต้นแบบ สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ป่าในชุมชน ร่วมมือกับสถานศึกษาจัดทำโครงการธนาคารใบไม้ ขยายผลองค์ความรู้เพิ่มมูลค่าเชื้อเพลิง เพื่อเป็นการแก้ไข และป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามแผน
สำหรับ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคปัญหาพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์โรคพิษสุนัขบ้าหายไปจากประเทศไทย จึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์แบบครบวงจร ซึ่งเชียงใหม่นั้นเป็นหนึ่ง ใน 5 จังหวัดที่เป็นต้นแบบศูนย์พักพิงสัตว์แบบครบวงจร ประกอบไปด้วย อุดรธานี นครราชศรีมา นครศรีธรรมราชิ อุทัยธานี และเชียงใหม่ ทางคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงไปสำรวจพื้นที่ ที่จะจัดตั้งศูนย์พักพิงจังหวัดเชียงใหม่คือ สหกรณ์นิคมแม่ริม ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตการใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ และได้รับความเห็นชอบจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และทางปศุสัตว์ประกาศเชิญชวน ให้ประชาชนนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนได้ สามารถรับบริการได้ตามคลินิก และศูนย์ดูแลสุขภาพสัตว์ เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดศูนย์บริการ Chiangmai One Stop Service Centre (OSS) จัดทำทะเบียนต่างด้าว และมีแรงงานดำเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว 43850 คน และยังมีค้างอีก 24058 แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ แบบลงทะเบียนออนไลน์ และแบบยังดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน ซึ่งต้องดำเนินการให้ครบถ้วนภายในวันที่ 30 มิถุนายน ส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ไปติดต่อได้ที่ศูนย์ OSS ตามที่ได้มีการนัดหมายไว้

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 155

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738