ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 เมษายน 2561 / 23:03:17  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรม "จ้างกิ๋น จ้างไจ้ ใส่ใจสุขภาพ ไม่หลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริง" เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรม "จ้างกิ๋น จ้างไจ้ ใส่ใจสุขภาพ ไม่หลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริง" เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรม "จ้างกิ๋น จ้างไจ้ ใส่ใจสุขภาพ ไม่หลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริง" เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย เพื่อสร้างความตระหนักแก่สื่อวิทยุกระจายเสียง นักจัดรายการ และผู้ผลิตสื่อต่างๆ ได้รับความรู้ด้านการโฆษณา สามารถผลิตสื่อได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “จ้างกิ๋น จ้างไจ้ ใส่ใจสุขภาพ ไม่หลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริง” เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ที่บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม
จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ จำนวนมาก ซึ่งมีการโฆษณาที่โอ้อวด เกินจริง ผิดกฎหมาย ทำให้ประชาชนหลงเชื่อนำมาบริโภค หรือการเข้ารับบริการสถานพยาบาลเถื่อน หรือสถานเสริมความงานแต่ผลกลับไม่ได้เป็นไปตามที่อวดอ้าง ทำให้เกิดกรณีร้องเรียน สร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและสุขภาพ เพื่อเป็นการกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ มีความรู้เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ไม่หลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดหลอกลวง ตลอดจนสร้างความตระหนักและตื่นตัวในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค หรือปกป้องและคุ้มครองผู้ใช้สินค้าและบริการต่างๆ ให้ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งยังมีผู้บริโภคจำนวนมากถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่รู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการโฆษณา ทำให้หลงเชื่อจนสร้างความเสียหาย และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อตัวผู้บริโภค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และสร้างความตระหนักแก่สื่อวิทยุกระจายเสียง นักจัดรายการ และผู้ผลิตสื่อต่างๆ ได้รับความรู้ด้านการโฆษณา สามารถผลิตสื่อได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่โอ้อวดหลอกลวงประชาชน ตลอดจนการสร้างกระแสคิดก่อนบริโภค ไม่หลงเชื่อโฆษณา ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค, กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านต่างๆ กิจกรรมเสวนา “จ้างกิ๋น จ้างไจ้ ใส่ใจสุขภาพ ไม่หลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริง”, การรับเรื่องร้องเรียน และมอบเกียรติบัตรซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ผ่านเกณฑ์ โครงการโฆษณาสีขาว คือ ไม่มีโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง และมีการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ จำนวน 15 แห่ง
ทั้งนี้ หากพบโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริงสามารถเรื่องร้องเรียนได้ที่หมายเลข 1556 หรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ 053-894742 หรือทาง E-mail: fdachiangmai@gmail.com

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 104

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738