ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 เมษายน 2561 / 13:42:29  
อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่
อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการใช้หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ซึ่งสามารถนำหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ไปใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ (หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการใช้หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ ซึ่งสามารถนำหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ไปใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานหัวหน้าฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของเครือข่ายการใช้หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมจำนวน 300 คน

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738