ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 เมษายน 2561 / 16:36:23  
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจัดหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2561
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจัดหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2561
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจัดหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) ครั้งที่ 3/2561 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ และหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานการประชุมตามระเบียบวาระ อาทิ สรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ , ความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 , การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 , การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติงานราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 , รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2561 , การพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2561 , การพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 , การขอยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 , การพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งละยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ ข้อเสนอในที่ประชุมจะพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ ซึ่งกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อแผน เป้าหมายและสาระสำคัญของโครงการเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารจัดงานแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) ในการให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะรายงานต่อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 124

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738