ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 พฤษภาคม 2561 / 22:59:49  
สมาคมแต่งผม-เสริมสวยจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือคัดค้าน การปลดล็อกอาชีพสงวน
สมาคมแต่งผม-เสริมสวยจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือคัดค้าน การปลดล็อกอาชีพสงวน
สมาคมแต่งผม-เสริมสวยจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้ว่าฯเชียงใหม่ เรื่องคัดค้านการปลดล็อกอาชีพสงวนให้แรงงานต่างด้าว ซึ่งงานตัดผมงานดัดผมหรืองานเสริมสวยเป็นอาชีพสงวนไว้ให้ เฉพาะคนไทยที่มีสัญชาติไทย

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และนายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับหนังสือจาก นายพัฒนา หน้าผ่อง นายกสมาคมแต่งผม-เสริมสวย จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การปลดล็อกอาชีพสงวน เนื่องด้วยจากได้ทราบข่าวจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่มีแนวคิดที่จะเปิดให้แรงงานต่างด้าว สามารถประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผม ช่างเสริมสวยในประเทศไทยได้ จากเดิมที่เคยสงวนไว้ให้ เฉพาะคนไทยที่มีสัญชาติไทย สามารถประกอบอาชีพได้เท่านั้น ทางสมาคมเห็นว่าอาชีพช่างตัดผม ช่างเสริมสวย ไม่ได้เป็นอาชีพที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงไม่จําเป็นจะต้องเปิดให้แรงงานต่างด้าว เข้ามาประกอบอาชีพช่างตัดผม-ช่างเสริมสวย ในประเทศไทย
ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางด้านผู้ประกอบการตัดผม เสริมสวย ได้เป็นห่วงว่าการที่จะอนุญาตแรงงานข้ามชาติมาอาชีพตัดผม ซึ่งเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทย ซึ่งอาชีพตัดผมยังไม่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยอาชีพที่แรงงานข้ามชาติทำได้ มี 4 อาชีพคือ กรรมกร คนรับใช้ในบ้าน เป็นล่าม และประมง เท่านั้น ทั้งนี้อาชีพสงวนงานตัดผมงานดัดผมหรืองานเสริมสวย แต่ยกเว้นให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาเป็นลูกจ้างในร้านได้ หลังจากรับหนังสือแล้วก็จะส่งไปรายงานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อดำเนินการต่อไป ด้านนายนายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จำนำหนังสือที่ได้รับดำเนินการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 106

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738