ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 พฤษภาคม 2561 / 09:52:03  
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำในจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำในจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเตรียมแผนเฝ้าระวังรับมือกับพายุฤดูร้อนโดยติดตามผลอย่างใกล้ชิด

นายอำพล เครื่องคำ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.จ.ชม. ) เปิดเผย รายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือว่า บริเวณภาคเหนือยังมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักในบางแห่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้อ่าวมะตะบัน ประเทศเมียนมา ในช่วงวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2561 ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก ทำให้บริเวณประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นหลายพื้นที่ กับมีฝนตกบางแห่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส และสูงสุดอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส
สำหรับ รายงานวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในห้วงเดือนเมษายน 2561 ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำเป็นบริเวณกว้าง และมีฝนตกกับลูกเห็บตกในพื้นที่ ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 48 ตำบล 301 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 4,300 ครัวเรือน 23,049 คน บ้านเรือน 7,674 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 5,143 ไร่ ซึ่งในเบื้องต้น อำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ และสำนักงาน ปภ.จ.ชม. เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบต่อไป
ด้านกองอำนวยการและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก. ) แจ้งเตือนให้จังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน จากการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่พบว่า ทั่วทุกภาคของประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ทำให้มีปริมาณฝนสะสมและปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 และลักษณะทางกายภาพของแต่ละพื้นที่ นอกจากจะเกิดพายุฤดูร้อนแล้ว อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่มในบางพื้นที่ ทาง กอปภ.ก. จึงเน้นให้ทางจังหวัดเตรียมความพร้อม และเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงของแต่ละจังหวัด โดยการติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกันบูรณาการและประสานงานเตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล และแผนปฏิบัติการ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชม. หรือรายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานการณ์ในพื้นที่ไปยัง กอปภ.ก. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wds.ndwc@gmail.com และนำหมายเลขโทรสาร 0 2399 1133 ติดต่อสอบถามรายละเอียดทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2399 4114(ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ)

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738