ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 พฤษภาคม 2561 / 09:52:00  
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่ ให้แรงงานต่างด้าวรีบดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ก่อนปิดศูนย์ 6 พ.ค. 2561
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่ ให้แรงงานต่างด้าวรีบดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ก่อนปิดศูนย์  6 พ.ค. 2561
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งปิดบริการ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นายจ้าง สถานประกอบการ เร่งพาลูกจ้างคนต่างด้าวเข้าดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ก่อนปิดศูนย์

นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ (One Stop Service : OSS) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ OSS จัดทำทะเบียนประวัติ ระยะ 2 สำหรับแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ยังทำไม่ครบทุกขั้นตอน กลุ่มที่ลงทะเบียนออนไลน์ และกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 และจะสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว ในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ จะต้องไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ได้หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เพื่อไปยื่นดำเนินการที่ศูนย์ OSS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพราะหากพ้นกำหนด แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทยได้อีกต่อไป
ขณะนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการแจ้งประสานจากทางการประเทศเมียนมาว่า ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่ จะปิดให้บริการเป็นการถาวรแล้ว หลังจากวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ให้เร่งนำแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นี้ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้ไปดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติทันภายในกำหนดหากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร. 0 5311 2911 - 4 ในวันเวลาราชการ หรือ Lind id:@doecmi

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 305

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738