ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 พฤษภาคม 2561 / 17:25:35  
ประเดิมนัดแรก "ราชสีห์นครพิงค์ลีก 2018" ครั้งที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดเชียงใหม่
ประเดิมนัดแรก "ราชสีห์นครพิงค์ลีก 2018" ครั้งที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดเชียงใหม่
ประเดิมนัดแรก การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดเชียงใหม่ "ราชสีห์นครพิงค์ลีก 2018" ครั้งที่ 1 เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และเป็นการสนองนโยบายนายกฯ โดยการออกกำลังให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดเชียงใหม่ “ราชสีห์นครพิงค์ลีก 2018”ครั้งที่ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเชียงใหม่ วอร์ริเออร์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีทีมที่ร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ , การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเข้าการแข่งขันฯ
ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน เป็นการสนองนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีดำริให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกกำลังให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
สำหรับ ผลการแข่งขันฟุตบอล ราชสีห์นครพิงค์ลีก 2018 นัดประเดิมสนาม ไฟฟ้าฯ 1 - ประปา 0 , สนจ.ชม 1 - ปค.ชม 2 , ที่ดิน 4 - โยธา + พช 1 , ท้องถิ่น 1 - ปภ. 0 โดยนัดที่ 2 จะแข่งขันกันในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 คู่ที่ 1 สำนักงานจังหวัด vs โยธา + พช. คู่ที่ 2 ที่ดิน vs ท้องถิ่น คู่ที่ 3 ปภ. Vs การประปา คู่ที่ 4 การไฟฟ้า Vs ปกครอง ซึ่งจะแข่งขันนัดสุดท้ายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.30-19.30 น.

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 112

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738