ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤษภาคม 2561 / 21:32:15  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการสัมมนา โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุน 10 บาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการสัมมนา โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุน 10 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ร่วมมือจัดโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กองทุน 10 บาท

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการปาฐกถาเรื่อง คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน โดยศาตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท ประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ข้อคิดแก่ผู้รับทุนการศึกษาว่า ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและประกอบวิชาชีพ ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจประกอบอาชีพ และให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาบ้านเมืองต่อไป
นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ร่วมมือจัดโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยการขอรับบริจาคจากชาวเชียงใหม่ คนละ 10 บาท และบุคคลที่จิตศรัทธาทั่วไป เพื่อนำเงินไปสนับสนุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเชิดชูเกียรติ บุคคล ครู หน่วยงานที่มีนวัตกรรมพัฒนาการศึกษาตลอดจนถึงการวิจัยและพัฒนา โดยเปิดรับบริจาคในช่วงวันที่ 1-31 มกราคม 2561 ได้จำนวนเงิน 2,717,156.81 บาท มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 120,000 ราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ดำเนินการกันอย่างมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์การยื่นคำขอรับทุน การลงพื้นที่ดูสภาพจริง สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ผู้ยื่นคำขอมีทั้งหมดจำนวน 621 คำขอ และคระกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ได้เห็นชอบผู้สมควรได้รับเงินกองทุนที่มีอยู่จำกัด จำนวน 230 รายการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคล หน่วยงานและองค์กร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติและประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินกองทุนไปเรียบร้อยแล้ว

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 122

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738