ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤษภาคม 2561 / 21:34:29  
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กองทุน 10 บาท
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กองทุน 10 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา มอบทุนการศึกษา กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กองทุน 10 บาท

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กองทุน 10 บาท จำนวน 230 ทุน โดยนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบทุน ที่ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ร่วมมือจัดโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยการขอรับบริจาคจากชาวเชียงใหม่ คนละ 10 บาท และบุคคลที่จิตศรัทธาทั่วไป โดยเปิดรับบริจาคในช่วงวันที่ 1-31 มกราคม 2561 ได้จำนวนเงิน 2,717,156.81 บาท มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 120,000 ราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ดำเนินการกันอย่างมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์การยื่นคำขอรับทุน การลงพื้นที่ดูสภาพจริง สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ผู้ยื่นคำขอมีทั้งหมดจำนวน 621 คำขอ และคระกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ได้เห็นชอบผู้สมควรได้รับเงินกองทุนที่มีอยู่จำกัด จำนวน 230 ทุน เพื่อนำเงินไปสนับสนุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเชิดชูเกียรติ บุคคล ครู หน่วยงานที่มีนวัตกรรมพัฒนาการศึกษาตลอดจนถึงการวิจัยและพัฒนาต่อไป.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 117

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738