ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤษภาคม 2561 / 08:58:08  
ผู้ตรวจฯกระทรวงเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่เชียงใหม่
ผู้ตรวจฯกระทรวงเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่เชียงใหม่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ในโครงการอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายคำสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่หมู่ 6 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลด้านโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่โครงการแปลงใหญ่ที่ได้รับการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น กว่า 6,800 ไร่เกษตรกร 495ราย ใน 3 ชนิดพืชได้แก่ ข้าว มะม่วง ลำไย ในพื้นที่ ได้แก่ ตำบลสันทราย ตำบลป่าไหน่ ตำบลเวียง
สำหรับ การดำเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ที่ผ่านมานั้น อำเภอพร้าวโดยเฉพาะข้าวดำเนินการเข้าปีที่ 3 มีกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักพร้อมด้วยหน่วยงานบูรณาการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงโครงการชลประทานเชียงใหม่ที่คอยดูแลการบริหารการจัดสรรน้ำ น้ำต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ จากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่โก๋นที่มีความจุ 5.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้เพียงพอ และให้สอดคล้องกับความต้องการตามสภาพภูมิสังคม ชนิดพืช เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 5 คือ ด้านลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มาตรฐานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตการตลาด การบริหารทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกัน ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำเกิดความยั่งยืน จนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738