ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 พฤษภาคม 2561 / 11:03:48  
เยี่ยมชมโครงการ 9101 ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
เยี่ยมชมโครงการ 9101 ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจในอำเภอแม่ริม

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหอยใหม่ และกลุ่มเยาวชน หมู่ 11 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ โครงการดีเด่นด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งได้เข้ารับโล่รางวัล กับนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่บ้านหนองหอย หมู่ที่7 , บ้านหนองหอยใหม่หมู่ 11 พร้อมทั้ง เยี่ยมชมแปลงปลูกดอกลิลลี่ ในพื้นที่บ้านปางไฮ หมู่ที่ 4 โดยมี คุณสุภิดา ศรีสุวรรณเกษตรกรผู้ปลูกลิลลี่ เป็นผู้ให้ข้อมูลและแนะนำวิธีการปลูกดอกลิลลี่ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณะสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 95

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738