ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 พฤษภาคม 2561 / 19:08:22  
เชียงใหม่ สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานการศึกษา ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานการศึกษา ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนาภาคีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานการศึกษา ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ และเพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. .นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาภาคีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานการศึกษา ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ และเพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ที่ห้องประชุมนวรัฐ ชั้น 3 โรงแรมเมอเวนพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดการสัมมนาภาคีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานการศึกษา ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการแรงงานด้านอุปทาน (Demand) และความต้องการของภาคการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุปสงค์ (Supply) ของกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ซึ่งนับได้ว่าเป็น Product Champion ของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภาคในงานสัมมนามีการนำเสนอแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ และทิศทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 โดยนางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โดยมีกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนกำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความต้องการแรงงานด้านการท่องเที่ยวบริการและบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 95

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738