ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 พฤษภาคม 2561 / 19:18:20  
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ เชิญชวนศรัทธาประชาชนร่วมทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า ไหว้พระพุทธอัฎฐารส สรงน้ำพระธาตุเจดีย์หลวง ในระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2561 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระอารามหลวง เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านชาวเมือง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

วันนี้ 11 พ.ค. 61 เวลา 16.00น. ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ศรัทธา ประชาชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2561 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยจัดให้มีพิธีสวดสมโภชบูชาเสาอินทขีล ใส่ขันดอก สรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า ไหว้พระพุทธอัฎฐารส สรงน้ำพระธาตุเจดีย์หลวง ปิดทองพระประจำวันเกิด ใส่บาตร 108 และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านชาวเมือง ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
สำหรับกำหนดการจัดงานประเพณีบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2561 ในวันแรก ซึ่งเป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ตรงกับวันแรม 12 ค่ำเดือน 8 เหนือ จะเป็นวันทำบุญวันเข้าอินทขีล โดยในเวลา 14.00 น. จะมีพิธีกล่าวอัญเชิญพระพุทธรูปฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาเสาอินทขีล จากนั้นนำขบวนแห่ซึ่งมีคณะข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ออกจากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวาไปตามถนนราชวิถี ถนนช้างม่อย ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถนนท่าแพ ถนนราชดำเนิน ถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายตามถนนพระปกเกล้าเข้าสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จากนั้นจะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีบูชาเสาอินทขิล ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2561 จะเปิดโอกาสให้สาธุชนใส่ขันดอก สรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า ใส่บาตร 108 ปิดทองพระประจำวันเกิด ไหว้พระพุทธอัฎฐารส และบูชาพระธาตุเจดีย์หลวง โดยในช่วงเวลา 17.00 น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ในวิหารเสาอินทขีล และเวลา 18.00 น. เป็นต้นไปจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา สมโภชเสาอินทขีลตลอดทั้ง 7 วัน ซึ่งในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันออก 4 ค่ำ เดือน 9 ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญออกอินทขีล โดยภาคเช้ามีพิธีจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระสงฆ์ 108 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยพิธีถวายไทยทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมในงานประเพณีบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2561 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2561 ตามกำหนดการข้างต้นโดยพร้อมกัน ทั้งนี้จุดใส่ขันดอก บริเวณรอบ ๆ พระวิหารเสาอินทขีล และบริเวณรอบพระธาตุเจดีย์หลวงทางวัดจะจัดไว้จำนวน 32 โตก ควรใส่ให้ครบ 32 โตก เพราะหมายถึงขวัญมงคล 32 ประการในร่างกายเรา เวลาใส่ขันดอกให้เวียนขวา ดอกไม้บูชามักนิยมดอกบัว ดอกกุหลาบ รองลงมาคือดอกไม้อื่นๆทั่วไปใช้พร้อมธูป 3 ดอกเทียน 1 เล่ม ต่อดอกไม้ 1 ชุด และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนำดอกไม้มาจากบ้านและแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสุภาพไปร่วมงานประเพณี.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 195

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738