ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤษภาคม 2561 / 12:33:48  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรม "แอ่วเหนือม่วนใจ รถไฟปู๊นปู๊น"
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรม "แอ่วเหนือม่วนใจ รถไฟปู๊นปู๊น"
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรม "แอ่วเหนือม่วนใจ รถไฟปู๊นปู๊น" โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทาง และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “แอ่วเหนือม่วนใจ รถไฟปู๊นปู๊น” ภายใต้โครงการ นั่งรถไฟแอ่วเมืองเหนือ โดยเริ่มจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ ถึงสถานีรถไฟนครลำปาง ซึ่งระหว่างการเดินทางนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ได้ชมสถาปัตยกรรม บ้านเรือนผู้คน และโบราณสถานต่างๆ ซึ่งมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี รวมทั้งความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางที่ทางรถไฟวิ่งลัดเลาะขุนเขาผ่านสะพานทาชมภู ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน และอุโมงค์ขุนตาน ซึ่งมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเกือบ 90 ปี เป็นอุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนวยาวถึง 1,352.15 เมตร ถือได้ว่าเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และยังได้สักการะศาลเจ้าพ่อขุนตาน , ชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ และรับประทานอาหารกลางวัน ด้วยมือเมนูเด็ดไก่แดงทาชมพู
ทั้งนี้ ตลอดการเดินทางจะมีมัคคุเทศก์นำเที่ยวได้ให้ข้อมูลและความเป็นมาของเส้นทางการท่องเที่ยวรถไฟ มีบริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน ที่พัก และนั่งรถม้า นำเที่ยวนครลำปาง ซึ่งมีผู้ประกอบการนำเที่ยว ภาคเอกชนจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ได้นำเสนอแพ็คเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษ เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางรถไฟสายวัฒนธรรมลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่งดงาม ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ และมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ที่มีมาตรฐานพร้อมสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) ของภูมิภาคได้เป็นอย่างดี ตลอดจน ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคต่อไป
สำหรับ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรถไฟสายเหนือในครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 เส้นทางลำปาง-แพร่-อุตรดิตถ์ , วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 เส้นทาง ลำพูน-ลำปาง-แพร่ , วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2561 เส้นทาง ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ และวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2561 เส้นทาง เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 062-2647036 หรือ Fanpage : แอ่วเหนือม่วนใจรถไฟปู๊นปู๊น

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738