ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2561 / 13:36:42  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหลายภาคส่วน ลงพื้นที่ภาคเหนือ ศึกษาดูงาน รวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน พร้อมด้วย พลตรีฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ 3 คณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และแขกผู้มีเกียรติ ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ โดยนักวิชาการ เกษตรกร ที่มีประสบการณ์
สำหรับ การประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ และลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นกิจกรรมในโครงการศึกษาดูงานกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา และคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนได้เกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นภาพรวมเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานและใช้ประโยชน์สำหรับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาต่อไป
ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ 7 , ศูนย์เครือข่ายปรัชญาชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สวนครูประทุม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 41 กองทัพอากาศ เพื่อศึกษาดูงาน และรวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 185

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738