ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 10:53:04  
เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หนุนงานวิจัยข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หนุนงานวิจัยข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
เชิญชวนนักวิชาการ ผู้ประกอบการด้านข้าว และเกษตรกร ร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ขณะที่ 9 องค์กรหลัก เร่งพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านข้าวของประเทศ ส่งเสริมนวัตกรรมข้าวไทยสู่ยุค 4.0

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยภาคเครือข่าย ซึ่งเป็นองค์กรหลักในเรื่องข้าวรวม 9 องค์กรของประเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านข้าวของประเทศ
ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ จัดแสดงเรื่องราวอันเป็นแรงบันดาลใจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานโครงการเกษตรวิชญา และ คลินิกการเกษตรเคลื่อนที่ ทำให้ชาวนาและเกษตรกรไทยสามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการประชุมวิชาการและการเสวนาที่น่าสนใจ อาทิ อนาคตข้าวไทยทำไมต้อง Thailand 4.0 , ทิศทางงานวิจัยด้านข้าวในภาพรวมและตลาดข้าวในอนาคต , เป็นต้น โดยการจัดงานจะมีขึ้นในวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม นี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบการด้านข้าว และเกษตรกร เข้าร่วมงานดังกล่าว ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ http://www.arda.or.th หรือโทร.02-579-7435 ต่อ 2208 และ 2211

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 113

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738