ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 พฤษภาคม 2561 / 11:38:58  
งานเดิน-วิ่ง วิถีล้านนา สืบสานตำนานวัฒนธรรม 2561
งานเดิน-วิ่ง วิถีล้านนา สืบสานตำนานวัฒนธรรม 2561
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานเดิน-วิ่ง วิถีล้านนา สืบสานตำนานวัฒนธรรม 2561 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬา และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในเชียงใหม่ได้ทุกฤดูกาล

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.00. น. ที่ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง วิถีล้านนา สืบสานตำนานวัฒนธรรม 2561 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของคนในชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ตลอดจน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่อยากหลาย ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนทั้งในและนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
ทั้งนี้ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬา (Spot tourism) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาของยุทศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาในอนาคต โดยเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ ที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสูง เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดิน-วิ่ง 5 กิโลเมตร (ชาย-หญิง) , ประเภทมินิมาราธอน 11.5 กิโมเมตร (ชาย-หญิง) และประเภทแฟนซี (ออเจ้า) (ชาย-หญิง) ซึ่งเริ่มปล่อยตัวที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์วนไปรอบคูเมืองเชียงใหม่ โดยระหว่างเส้นทางจะได้สัมผัสวิถีชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ตลอดสองข้างทาง

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 102

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738