ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 พฤษภาคม 2561 / 16:37:24  
พิธีเปิดมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีน (ภาคเหนือ)
พิธีเปิดมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีน (ภาคเหนือ)
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีน โดยจะเร่งส่งเสริมเยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจนใน 16 จังหวัดภาคเหนืออย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ พิธีเปิดมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีน (ภาคเหนือ) และสถาปนาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ สมัยที่ 1 เพื่อสนับสนุนการสอนภาษาจีนในภาคเหนือ 16 จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนมูลนิธิ สมาคมนักธุรกิจ องค์กรต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ และภาคประชาชนร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง เข้าร่วมพิธีเปิด
ทั้งนี้ การก่อตั้งมูลนิธิฯก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการรวมตัวของสมาคม มูลนิธิ โรงเรียนสอนภาษาจีน และเครือข่ายทั้งใน กทม. และภาคเหนือ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมจีน เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน และพัฒนาโรงเรียนที่สอนภาษาจีนในภาคเหนือ ให้มีการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับความเจริญ ตลอดจน การขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของระหว่างสองประเทศที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน
นอกจากนี้ ยังได้วางรากฐานทั้งด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงให้การสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน และพัฒนาโรงเรียนให้มีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รองรับความเจริญและการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738