ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 พฤษภาคม 2561 / 16:01:14  
กรมการจัดหางาน จัดนัดพบแรงงานเชียงใหม่ CHIANG MAI IT JOB FAIR 2018
กรมการจัดหางาน จัดนัดพบแรงงานเชียงใหม่ CHIANG MAI IT JOB FAIR 2018
กรมการจัดหางาน จัดงานนัดพบแรงงาน CHIANG MAI IT JOB FAIR 2018 นำระบบไอทีมาใช้ในการสมัครงาน ตอบโจทย์สังคมดิจิตอล ยุคไทยแลนด์ 4.0 จัดระหว่างวันที่ 21- 22 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน CHIANG MAI IT JOB FAIR 2018 และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และสถานประกอบการที่จ้างผู้สูงอายุทำงาน จำนวน 10 แห่ง และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่มีการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน ตามโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน จำนวน 10 แห่ง โดยคัดเลือกจากสถานประกอบการที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุและนักเรียน นักศึกษามากที่สุด ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
นัดพบแรงงานเชียงใหม่ CHIANG MAI IT JOB FAIR 2018 มีนายจ้างร่วมรับสมัครงานกว่า 61 แห่ง 402 ตำแหน่ง 2,656 อัตรา พร้อมฝึกสอนอาชีพอิสระฟรี กว่า 10 อาชีพ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาใหม่ ได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนช่วยให้นายจ้างได้พนักงานตรงตามตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง มีสถานประกอบการเข้าร่วม จำนวน 61 แห่ง 402 ตำแหน่ง 2,656 อัตรา เป็นสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 58 แห่ง และสถานประกอบการต่างจังหวัด จำนวน 3 แห่ง การสาธิตอาชีพและฝึกสอนการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 10 อาชีพ ได้แก่ การทำขนมวุ้นแฟนซี อาหารญี่ปุ่น (ซูชิ) สลัดโรล แฮมเบอร์เกอร์ ขนมชั้นดอกกุหลาบ การเพ้นท์ถุงผ้ามือถือ การพับผ้าเช็ดหน้ารูปกระต่าย โปสการ์ด พวงกุญแจดอกทิวลิป และการปักลูกปัดบนผ้า ตลอดจนการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ การให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน (Job Box) รวมทั้งการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 21 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 149

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738