ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤษภาคม 2561 / 22:11:16  
องคมตรี เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปฯ มูลนิธิโครงการหลวง
องคมตรี เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปฯ มูลนิธิโครงการหลวง
องคมนตรี เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และ กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง และเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง แม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนโครงการหลวง เป็นแหล่งทดลองผลิต และส่งจำหน่ายทดลองตลาด เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของโครงการหลวง และแปรรูปเป็นอาหาร สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ นำสู่การส่งจำหน่ายสร้างรายได้แก่เกษตรกร ดำเนินการภายใต้การจัดการที่ดี ให้เป็นโรงงานต้นแบบของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวง แรกเริ่ม คือ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นปีที่เกษตรกรปลูกสตรอว์เบอร์รี่มากจนล้นตลาด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมอบหมายให้คณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการแปรรูปสตรอว์เบอร์รี่ในรูปแบบต่างๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานของโครงการ “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยใช้สถานที่ดำเนินการ ณ โรงงานอาหารต้นแบบ (Pilot Plant) ในกำกับของ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ที่มีมากในช่วงฤดูกาลซึ่งเกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายได้หมด ด้วยการนำเข้าสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอายุการจำหน่ายที่นานขึ้น ผลิตภัณฑ์ในระยะเริ่มต้น ประกอบด้วยผักผลไม้กระป๋อง ผักผลไม้กวน แยมผลไม้ต่างๆ น้ำพริกเผา ข้าวเกรียบทอด น้ำผลไม้พร้อมดื่มต่างๆ และผลิตภัณฑ์ขนมอบ เป็นต้น
พ.ศ. 2540 มูลนิธิโครงการหลวง ได้อนุมัติให้จัดตั้ง “โครงการอาหารสุขภาพ มูลนิธิโครงการหลวง” มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมแปรรูปอาหารโดยเน้นการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นการนำผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เข้าสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมต้นแบบ โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านโครงการวิจัยต่างๆ มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้มีสามารถผลิตสินค้าอาหารที่หลากหลาย และรักษาคุณภาพการผลิตได้ดีขึ้น มีการบริหารจัดการโครงการในลักษณะพึ่งพาตนเอง ซึ่งในระยะแรก ผลิตภัณฑ์ของโครงการอาหารสุขภาพ ประกอบไปด้วย ผักผลไม้กรอบผ่านระบบการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดแห้ง
เลมอนบาล์ม เลมอนทาย์ม คาโมมาย เจียวกู้หลาน และมินต์ รวมถึงเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆ น้ำสมุนไพรเลมอนทาย์มพร้อมดื่ม น้ำนมข้าวโพดกระป๋อง น้ำผักผลไม้รวม มูสลี่บาร์ มิกซ์มูสลี่ และ ธัญพืชสารอาหารสูง อาทิ จมูกข้าวสาลี รำข้าวสาลี งาดำป่น เป็นต้น พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ โดยรวมโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป มช. และโครงการอาหารสุขภาพ เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน จัดตั้งเป็น “โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลนิธิโครงการหลวง” และได้ย้ายการดำเนินงานมายัง ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อ ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 297

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738