ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 พฤษภาคม 2561 / 16:33:13  
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวการจัดงานวันมะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวการจัดงานวันมะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวการจัดงานวันมะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 คาดว่าจะมีผู้เยี่ยมชมงานมากกว่า 10,000 คน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงแต่ละอำเภอ คณะกรรมการสมาคมชาวสวนมะม่วงแห่งประเทศไทย และรศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ เครือข่ายวิสาหกิจชุชนชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดงาน “วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ” ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงความหลากหลายสายพันธุ์มะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 30 สายพันธ์ การประกวดผลผลิตมะม่วงเพื่อการค้า-การส่งออก 14 สายพันธุ์ มะม่วงแปลก และมะม่วงผลยักษ์ การประกวดส้มตำมะม่วงลีลา การแปรรูปผลผลิตมะม่วง การแสดงและจำหน่ายผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีมาตรฐานส่งออกทุกสายพันธุ์ในราคายุติธรรม การออกร้านประชาสัมพันธ์ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีเมืองเชียงใหม่จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มตลาดการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)
นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การขยายพันธุ์มะม่วง การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วง การตลาด นวัตกรรม-เทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อชาวสวนมะม่วงจากภาครัฐ และเอกชน โดยคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมชมงานตลอด 3 วัน มากกว่า 10,000 คน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-112478-79 หรือ Chiangmai@doae.go.th

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 140

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738