ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 พฤษภาคม 2561 / 23:36:58  
ศรัทธาชาวเชียงใหม่หลายหมื่นคนเดินเท้า เพื่อไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ก่อนวันวิสาขบูชา
ศรัทธาชาวเชียงใหม่หลายหมื่นคนเดินเท้า เพื่อไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ก่อนวันวิสาขบูชา
ศรัทธาอย่างแรงกล้า ต่อครูบาศรีวิชัย ชาวเชียงใหม่หลายหมื่นคนเดินเท้า ระยะทาง 11 กิโลเมตร เพื่อไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ก่อนวันวิสาขบูชา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.30 น. ที่ข่วงครูบาศรีวิชัย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ และศรัทธาประชาชนไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย หรือ เดินขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 11 กิโลเมตร ด้วยแรงศรัทธาที่ถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ในคืนก่อนวันวิสาขบูชา จนกลายเป็นประเพณีไหว้สาป๋ารมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ สืบต่อกันมาเป็นปีที่ ผู้ที่มาร่วมงานล้วนมาด้วยแรงศรัทธาต่อครูบาศรีวิชัยและพระบรมธาตุดอยสุเทพ
โดยในปี พ.ศ. 2561 นี้ ได้รับพระราชทานน้ำสรง จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และได้รับพระราชทานผ้าไตร จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้การอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ขึ้นไปถวายพระบรมธาตุอย่างสมพระเกียรติ และเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีเตียวขึ้นดอย ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาไทย จึงได้จัดงานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ระยะทางเดินจากลานครูบาศรีวิชัย ถึงพระธาตุดอยสุเทพ รวมระยะทาง 11 กิโลเมตร คณะกรรมการจัดงาน จึงได้กำหนดจุดบริการแต่ละจุดได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ เจริญพระพุทธมนต์ และมีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ มาประจำจุดบริการตลอดทั้งคืน ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะเหลือทิ้ง หลังงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ จึงระดมจิตอาสา ช่วยกันคัดแยกและเก็บกวาดขยะ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 จึงขอเชิญผู้นำจิตอาสา ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มองค์กร และหน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ที่มีพลังศรัทธาครูบาศรีวิชัย ร่วมกันกิจกรรมทำความดีด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน .

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 108

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738