ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 พฤษภาคม 2561 / 10:47:34  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประเพณีสรงน้ำพระราชทานพระทักขิณโมลีธาตุ "ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ประจำปี 2561" เพื่อความเป็นศิริมงคล

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ เป็นประธานพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 สรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง และร่วมพิธีสมโภชพระทักขิณโมลีธาตุ (พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง) โดยมีผู้แทนส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
สำหรับ ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง (งานเดือนเก้า เมืองจ๋อมตอง) เกิดขึ้นจากตำนานที่กล่าวว่า พุทธสถานแห่งนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุส่วนเศียรเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่การประดิษฐานนี้มิได้เป็นถาวร สามารถอัญเชิญพระธาตุออกมาให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิดได้ จึงทำให้เกิดประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุเข้า – ออกพรรษา ปีละสองครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นศาสนพิธีประจำของวัดแห่งนี้ และเป็นการแสดงถึงความศรัทธาของประชาชนทั้งใกล้และไกล ที่ต่างตั้งใจเดินทางไปสักการะกัน ซึ่งถือเป็นงานใหญ่และสำคัญอีกงานหนึ่งของชาวจอมทองและชาวเชียงใหม่ ในการสืบสานมาอย่างช้านานกว่าร้อยปี โดยวันที่จัดงาน จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ แต่ละปีก่อนจะเริ่มงานพิธี 5 วัน หรือราววันขึ้น 10 ค่ำ คณะผู้ศรัทธาจะพากันไปที่หอเจ้าใหญ่ ซึ่งอยู่ในเขตวัดพระธาตุฯ เพื่อลงทรงพ่อเจ้าใหญ่ ทำนายทายทักถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพระธาตุจอมทอง วัดหรือองค์พระธาตุในรอบปีนั้นๆ
นอกจากนี้ ภายในงานยังคงมีการจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองแห่งประเพณีวัฒนธรรม อาทิ การจัดแสดงมหรสพ , การแสดงดนตรีแสงสีแสง , เล่าขานตำนานพระธาตุเจ้าจอมทอง , การประกวดร้องเพลง , ซอพื้นเมือง , ลิเก , ข่วงศิลปวัฒนธรรม , กาดหมั้วครัวฮอม , นิทรรศการภาพเก่าวัดพระธาตุศรีจอมทอง และเมืองจอมทองในอดีตอีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 120

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738