ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 พฤษภาคม 2561 / 21:56:07  
จังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง จากสถิติเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
จังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง จากสถิติเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
จังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง จากสถิติเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ จำนวน 10 อำเภอ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการมอบประกาศนียบัตรอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง จากสถิติเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ซึ่งมีการกำหนดอำเภอที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลไว้จำนวน 109 อำเภอทั่วประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 8 อำเภอ คืออำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่
ทั้งนี้ จากการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2561 ลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ จำนวน 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอไชยปราการ อำเภอสันกำแพง อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอหางดง อำเภอเวียงแหง อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอกัลยานิวัฒนา

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 87

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738