ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 พฤษภาคม 2561 / 21:57:57  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการหมู่บ้าน OTOP (Kick off) เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Vallage ) 8 เส้นทาง
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการหมู่บ้าน  OTOP (Kick off) เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Vallage ) 8 เส้นทาง
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการหมู่บ้าน OTOP (Kick off) เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Vallage ) 8 เส้นทาง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick off) โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Vallage ) 8 เส้นทาง พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัด ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายการพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกว่า 240 คน ซึ่งโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง
ทั้งนี้ จะมีการใช้ความหลากหลายใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าผ่านทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้การบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ดำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชื่อมโยงระหว่างชุมชน จังหวัด หรือภาค ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นงบรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ
สำหรับ การพัฒนาบนเส้นทางตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 10,825,500 บาท โดยแยกเป็นงบประมาณที่จังหวัดดำเนินการ 6,046,200 และเป็นงบประมาณที่อำเภอดำเนินการ 4,779,300 โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานของจังหวัด จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. หมู่บ้านต้นเปา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อัตลักษณ์เด่นของหมู่บ้าน คือเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมกระดาษสา มีผลิตภัณฑ์มากมายที่เกิดจากการแปรรูปกระดาษสา 2. บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อัตลักษณ์เด่นของหมู่บ้าน คือ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมจีนยูนาน มีประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับทหารจีน กองพลที่ 3 3. บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีอัตลักษณ์เด่นของหมู่บ้านคือ เป็นวัฒนธรรมชนเผ่า มีวัฒนธรรมการทำชา และเมี่ยงกาแฟ ที่น่าสนใจ

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 119

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738