ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 พฤษภาคม 2561 / 16:31:35  
บางกอกแอร์เวยส์จัดกิจกรรม "เยาวชนชาติพันธุ์สัมพันธ์ พาน้องท่องทะเล"
บางกอกแอร์เวยส์จัดกิจกรรม "เยาวชนชาติพันธุ์สัมพันธ์ พาน้องท่องทะเล"
บางกอกแอร์เวยส์จัดกิจกรรม "เยาวชนชาติพันธุ์สัมพันธ์ พาน้องท่องทะเล" ส่งเสริมเยาวชนบนพื้นที่สูงเรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่น มีประสบการณ์ในการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวของภาคใต้

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมชาติพันธุ์สัมพันธ์ "พาน้องท่องทะเล" เพื่อให้กำลังใจและให้โอวาทแก่เด็กที่เดินทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สนับสนุนบัตรโดยสารเส้นทางเชียงใหม่ - กระบี่ ให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จัดกิจกรรม “เยาวชนชาติพันธุ์สัมพันธ์ พาน้องท่องทะเล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนบนพื้นที่สูงได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่นและมีประสบการณ์ในการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวของภาคใต้ โดยสายการบินได้พาเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ อำเภออมก๋อย, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ อำเภอแม่อาย, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี อำเภออมก๋อย, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อำเภอเชียงดาว, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 905 เดิมคือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจอปร่าคี ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปอหมื้อ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ รวม 33 คน เดินทางจากเชียงใหม่สู่กระบี่ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2561 ที่จังหวัดกระบี่ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน และปลูกหญ้าทะเลร่วมกับกลุ่มเยาวชนจังหวัดกระบี่ ที่ชุมชนบ้านไหนหนัง ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ กิจกรรมเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล สระมรกต ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กิจกรรมจิตอาสา รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัดถ้ำเสือ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 โครงการครั้งนี้สร้างความประทับใจที่เด็กจะได้เดินทางโดยเครื่องบินและสัมผัสน้ำทะเลเป็นครั้งแรกอีกด้วย


ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738